VVE Collectief

Een exclusieve verzekering voor Verenigingen van Eigenaren

 

Ook uw Vereniging van Eigenaren heeft verzekeringen nodig. Sommige verzekeringen zijn zelfs wettelijk verplicht. En wist u dat u als VVE bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld bij schade? Zaak dus, om uw VVE goed te verzekeren.

Daarom is er “VVE Verzekerd”. Een verzekeringspakket speciaal ontwikkeld voor VVE’s. Zodat uw VVE altijd goed verzekerd is in geval van schade.

De voordelen:

Wat zijn de voordelen wanneer uw VVE zich aansluit en het “VVE Verzekerd” pakket afsluit?

  • Gratis waardebepaling met herbouwgarantie
  • Allrisk verzekeringsdekking voor woon– en kantoorruimten
  • Eén eigen risico voor alle schadegebeurtenissen
  • Glasdekking voor woon– en kantoorruimten
  • Gezamenlijke inventaris tot € 10.000,00 gratis meeverzekerd
  • Eigenarenbelang tot € 5.000,00 per woonruimte gratis meeverzekerd
  • Ook voor VVE’s met commerciële ruimten en/of horeca

Doordat wij diverse VVE’s verspreid door het land verenigen zijn wij in staat goede afspraken te maken met verzekeraars. Dit resulteert in een zéér uitgebreide dekking en lagere premies voor alle aangesloten VVE’s. Verder worden schades altijd snel afgehandeld.

Er zijn diverse verzekeringen die door VVE’s kunnen worden afgesloten. Sommige verzekeringen zijn wettelijk verplicht en andere zijn voor het bestuur van een VVE noodzakelijk om op terug te kunnen vallen wanneer dat nodig is.

Nieuwgierig?

Bent u benieuwd hoe veel uw VVE kan besparen door dit collectiviteitsvoordeel? Bereken direct de premie of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Samenwerkende partners

Gebouwen

Wettelijk verplichte verzekering

De belangrijkste verzekering voor de Vereniging van Eigenaren is de verzekering van het gebouw. Met deze verzekering verzekert u het gebouw dat eigendom is van de VVE.

Lees meer

De belangrijkste verzekering voor de Vereniging van Eigenaren is de verzekering van het gebouw. Ter bescherming van de financiële belangen van de VvE is dit een wettelijk verplichte verzekering. Met deze verzekering verzekert u het gebouw dat eigendom is van de VvE.

De voordelen van onze VVE Verzekering:

 • Allrisk verzekeringsdekking voor schade aan het gebouw
 • Glas van de woonruimten is standaard meeverzekerd
 • Roerende zaken van de VVE zijn standaard meeverzekerd tot € 10.000
 • Individueel eigenarenbelang is standaard meeverzekerd tot € 5.000 per appartement
 • Eén eigen risico voor alle schadeoorzaken (ook bij storm)
 • Kosteloze vaststelling van de herbouwwaarde van het gebouw met herbouwgarantie

Glas

Standaard meeverzekerd

Glas in uw gebouw is kostbaar. Daarom is glas van de woonruimten bij ons altijd standaard meeverzekerd.

 

Lees meer

Breuk van glas dienende tot lichtdoorlating is voor zowel woon –en kantoorruimten als gemeenschappelijke ruimten standaard meeverzekerd. Voor woonruimten is glasbreuk van wind –en balkonschermen ook meeverzekerd. Voor overige commerciële ruimten kan glas tegen meerprijs worden meeverzekerd. Hiervoor kunt u contact met de adviseur opnemen.

De voordelen van onze VVE Verzekering:

 • Ook balkon- en sierglas is standaard meeverzekerd
 • Slechts € 250 eigen risico op al uw glasschades

Aansprakelijkheid

Wettelijk verplichte verzekering

De VVE is een zelfstandige rechtspersoon en kan dus aansprakelijk worden gesteld. De algemene aansprakelijkheidsverzekering biedt in dat geval uitkomst..

Lees meer

De VVE is een zelfstandige rechtspersoon en kan dus aansprakelijk worden gesteld. De algemene aansprakelijkheidsverzekering biedt in dat geval uitkomst. Net zoals de gebouwenverzekering is ook deze verzekering wettelijk verplicht voor elke VVE. U verzekert hiermee de aansprakelijkheid van de VVE ten opzichte van derden en tegenover individuele appartementsbewoners.

Rechtsbijstand

Bij een juridisch geschil is het fijn om terug te kunnen vallen op ervaren juristen en advocaten. Voor juridische ondersteuning op diverse gebieden is er daarom de rechtsbijstandverzekering. Hiermee voorkomt de VVE enorme juridische kosten.

Lees meer

De VVE kan als zelfstandige rechtspersoon betrokken raken bij een juridisch geschil. Dit kan een geschil zijn met een individuele bewoner maar ook met leveranciers of derden. U kunt hierbij denken aan geschillen met omwonenden, gemeente, een schoonmaakbedrijf, onderhoud- bedrijven of aannemers. Met de rechtsbijstandverzekering verzekert u juridische bijstand en komt de VVE niet voor enorme juridische kosten te staan.

Bestuurders aansprakelijkheid

Het bestuur van een VVE kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die zijn handelen heeft veroorzaakt. Maar ook voor het handelen van medebestuursleden!

 

Lees meer

De functie die een bestuurder van een VVE heeft betreft onder andere het beheren van de middelen van de VVE alsmede het uitvoeren van besluiten van de VVE. Onder het beheer van de middelen valt bijvoorbeeld het opstellen van een (ontwerp)begroting of onderhoudsplan, het vaststellen van de voorschotbijdrage, het samenstellen van financiële stukken en begeleiden van onderhoudswerken.

Elke bestuurder dient zich ervan bewust te zijn, dat in het geval hij zijn taak niet naar behoren vervult of zijn bevoegdheden te buiten gaat, hij daarvoor persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Met de bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering worden de bestuurders van de VVE beschermt tegen de financiële gevolgen van de persoonlijke aansprakelijkheid.

Milieuschade

Wanneer er na een schade sprake is van milieuverontreiniging is de VVE wettelijk verplicht de hieruit voortvloeiende saneringskosten te betalen. Deze kosten kunnen flink oplopen. Met de milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor deze kosten.

Lees meer

Na een schade kan sprake zijn van milieuverontreiniging. Bijvoorbeeld het opruimen van vrijgekomen asbestdelen of het opruimen van vervuild bluswater. De hieruit voortvloeiende saneringskosten lopen flink in de papieren omdat alleen gespecialiseerde bedrijven dit mogen uitvoeren. Wettelijk is vastgelegd dat de saneringskosten voor rekening zijn van de gebouweneigenaar. Met de milieuschadeverzekering dekt u dit risico af.

Nieuwgierig?

Bent u benieuwd hoe veel uw VVE kan besparen door dit collectiviteitsvoordeel? Bereken direct de premie of vraag vrijblijvend een offerte aan.